Общи условия на badetezdravi.com

1. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид, качество и количество в същия.

Дружеството не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки. Разлики, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока/стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на потребителя.  Относно вида, качеството и количеството на стоката/стоките.

2. Доставка.

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес или в офис на куриер, и се изпращат винаги с Безплатна Доставка.

Продуктите се изпращат на същя ден за поръчки направени до 14:00 от Понеделник до Петък!
Поръчки направени между 14:00 и 16:00 ч. Биха могли да бъдат обработени и изпратени същия ден, но без да поемаме гаранция за това.

Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт, чрез телефон или чрез имейл.

3. Заплащане на поръчаните стоки.

    * Плащане при доставка (наложен платеж). Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя е отбелязана в цената на поръчката.

    * Плащане с дебитна или кредитна карта в сайта чрез виртуален ПОС – Stripe.

4. Рекламации.

На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество. Такива са посочени в сайта и/или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други. Доколкото такива има издадени за съответната/съответните стока/стоки. Също така и тези, които при доставката на потребителя съдържат явни недостатъци. Не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете и това не може да бъде основание за връщане на стоката!!! За целта при доставката потребителят отбелязва върху товарителницата наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в количеството. В противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и договорът е изпълнен точно.

Извън случаите на несъответствие в количеството рекламации относно закупени и предадени стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет може да бъде върната. Връщането трябва да бъде в рамките на 14 дни след покупката (считано от датата на доставката) без изрични основания за това с транспорт за сметка на клиента. Стига състоянието на стоката да бъде същото като в момента на предаването ѝ на клиента (включително ненарушената опаковка).

При възникване на рекламация може да се свържете с нас.  Телефон 0888455770 или да ни пишете на имейл rosen@badetezdravi.com.
При възникнал проблем с онлайн пазаруване може да се обърнете към https://kzp.bg/.
Платформа за онлайн решаване на спорове. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

5. Политика на отказ от покупка.

Ние гарантираме качеството на всички свои продукти. Ако все пак те не отговарят на Вашите изисквания. Вие имате право да се откажете от един или повече артикули от направената поръчка в рамките на 14 дни след получаването ѝ. Като се свържете с нас на телефон 0888455770 или на имейл rosen@badetezdravi.com.

Молим Ви да се грижите за продуктите, докато са при Вас, както и когато ги връщате. За да се избегне повреда или загуба при транспортиране.

Моля при връщане на стока да имате предвид следните неща.

Възстановяването на сумата по отказан/и артикул/и след потвърждение от наш служител, че върнатата стока отговаря на критериите по-горе, се осъществява под формата на оригиналния начин на плащане. Т.е., ако сте платили с дебитна карта, то сумата се възстановява с кредитна трансакция по същата карта в рамките на 14 работни дни от получаването на върнатата стока. При заплащане с наложен платеж или банков превод сумата за върнатия/върнатите артикул/и се възстановява по банков път в банковата сметка, която сте посочили.

Не възстановяваме сума за артикули, върнати след 14-ия ден от получаването им, повредени, използвани артикули или такива с нарушена опаковка. В тези случаи ще Ви върнем артикулите обратно за Ваша сметка.

Политиката на отказ от покупка не нарушава потребителските права на клиента в случаите на дефектни/повредени стоки.

6. Права и задължения на потребителя.

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава стоките от сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената/заявените стока/стоки на посочения адрес за доставка след потвърждение по телефона.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.
Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка, или не, се задължава при ползване на сайта.
    * да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията, законите на Република България и международните актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката.
    * да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
    * да не извършва злоумишлени действия.

7. Права и задължения на Техноалп ООД.

Има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра ни или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Техноалп ООД, както и на трети лица в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвана или разпространена информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.  

Техноалп ООД има право по всяко време, без да уведомява потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Техноалп ООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта. Техноалп ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за причинени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта на Техноалп ООД.

7. Права и задължения на Техноалп ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети Техноалп ООД и всички трети лица за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страницата, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра ни, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Техноалп ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

Техноалп ООД има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Техноалп ООД няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

7. Права и задължения на Техноалп ООД.

Техноалп ООД има право да събира и използва информация относно своите потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Техноалп ООД освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: rosen@badetezdravi.com. Техноалп ООД събира и използва информацията, за да подобрява предлагането на стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които Техноалп ООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, добрите нрави и интернет етиката.

Техноалп ООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица освен в случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Техноалп ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която използва и записва, и други.

8. Защита на личните данни. Kонфиденциалност.

Съгласно Закона за защита на личните данни потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на Техноалп ООД при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите Общи условия, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Техноалп ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на сайта. Същите могат да се съхраняват, обработват и използват от Техноалп ООД за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига магазини на Техноалп ООД.  Като получаване на бюлетини, SMS съобщения и други новости.
Техноалп ООД заявява, че предоставените от потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и/или каквито и да било други цели.
Техноалп ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо. Въз основа на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред. Или с оглед изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите условия на сайта за електронна търговия.

9. Уведомления.

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката и доставката на стоки чрез сайта, се извършват на телефоните/адресите за контакти. Такива, обявени на видно място в сайта. И респективно на посочените телефони/адреси за контакт на потребителя – в това число и имейл адреси. Потребителят може да се осведоми за състоянието на поръчката си във всеки един момент. Това може да направи от секцията „Моите поръчки“. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.